Marie Samuelsson

Composer Tonsättare

Marie11

NEWS!
Uruppförande
Brandnäva,
duokonsert för gitarr, violin och orkester
Gävle Symfoniorkester
Christian Karlsen dirigent

 Jacob Kellermann gitarr
Catharina Chen violin

8 nov 19.00 Gevaliasalen, Gävle

http://www.gavlekonserthus.se/konserter/igranslandet/

NEW CD THE LOVE TRILOGY!
Marie Samuelssonsmusic on SPOTIFY
Martin Nyströms recension av CDn

Concerts Konserter

Music Musi
k

Biography Biografi

Daphne.bookletCds Cds

Videos on YouTube

Photos Foto

Press Opera Jorun orm i öga

Others About Andra Om

"Samuelsson har funnit en distinkt och egen ton"             Tim Rutherford-Johnson Nutida Musik.