Marie Samuelsson

Composer Tonsättare

Marie11

NEWS!
Brandnäva,
duokonsert för gitarr, violin och orkester
Gävle Symfoniorkester
Christian Karlsen dirigent

 Jacob Kellermann gitarr
Catharina Chen violin

recensioner:
Dagens Nyheter recension Johanna Paulsson

NEW CD THE LOVE TRILOGY!
Marie Samuelssonsmusic on SPOTIFY
 Dagens NyheterMartin Nyströms recension

Concerts Konserter

Music Musi
k

Biography Biografi

Daphne.bookletCds Cds

Videos on YouTube

Photos Foto

Press Opera Jorun orm i öga

Others About Andra Om

"Samuelsson har funnit en distinkt och egen ton"             Tim Rutherford-Johnson Nutida Musik.