Marie Samuelsson

Composer Tonsättare

Marie_1

NEWS!

Marie Samuelsson tilldelas
28 nov 2016
Kungl. Musikaliska Akademiens
Ingvar Lidholm-pris

Motiveringen lyder:
”Hon är en stark personlig röst i den
nya svenska musiken. Hennes verk
uppvisar en oavbrutet fängslande
klangfantasi, stor tematisk
bredd och en djup inlevelse
i människans villkor”.

New video
The Love Trilogy
for orchestra 

Concerts Konserter

Music Musik

Biography Biografi

Cds Cds

Videos on YouTube

Photos Foto

Press Opera Jorun orm i öga

Others About Andra Om

 

 

 

 

"Samuelsson har funnit en distinkt och egen ton"             Tim Rutherford-Johnson Nutida Musik.