Marie Samuelsson

Composer Tonsättare

Marie_1

NEWS!

Fem Årstider
uruppförande 28 juni
Båstad  Kammar musikfestival
Notions (Förnimmelser)
MOMA New York
9 juli

New video

The Love Trilogy
for orchestra 

Concerts Konserter

Music Musik

Biography Biografi

Cds Cds

Videos on YouTube

Photos Foto

Press Opera Jorun orm i öga

Others About Andra Om

 

 

 

 

"Samuelsson har funnit en distinkt och egen ton"             Tim Rutherford-Johnson Nutida Musik.