Marie Samuelsson

Composer Tonsättare

maries_MB-2075NEWS 2021

Elvahundratjugo grader
Båstad Kammarmusikfestival, fred 2 juli
Mats Olofsson, cello

Uruppförande orkesterverk!
Läten för ny tid / Calls for new times
Norrlandsoperans symfoniorkester
torsd 2 sept  19.00 Operaplan 7, Umeå
Premiär Opera!
Scener ur ett polyamoröst äktenskap
onsd 6 okt 19.00 Premiär
8 okt 19.00,  9 okt 18.00, 10 okt 17.00
Atalante, Göteborg, Man must sing
Uruppförande! 
Brandnäva nr. 2 för duo
 Musik på Udden, Waldermarsudde
Anders Lagerkvist fiol Jacob Kellermann gitarr


Concerts Konserte
r

"Samuelsson har funnit en distinkt och egen ton"             Tim Rutherford-Johnson Nutida Musik.