Marie Samuelsson

Composer Tonsättare NEWS 2022

NEWS 2021

 
BLABLABLABLABLAB

Concerts Konserter


"Samuelsson har funnit en distinkt och egen ton"             
Tim Rutherford-Johnson Nutida Musik.

Året 2016 tilldelades Marie Samuelsson Ingvar Lidholm-priset med Ingvar Lidholms egen motivering:
”Hon är en starkt personlig röst i den nya svenska musiken. Hennes verk uppvisar en oavbrutet fängslande klangfantasi och stor tematisk bredd. Och en djup inlevelse i människans villkor”.