Biografi

Concerts Konserter Music Musik BiographyCds Cds Photos Foto Press Opera Jorun orm i öga Others About Andra Om

BIO 2019 KORT
Marie Samuelsson har komponerat en lång rad verk, framförda på festivaler, konserter och i radio/TV av ensembler och orkestrar i Sverige och internationellt. 2016 fick hon Ingvar Lidholm-priset med motiveringen: ”Hon är en starkt personlig röst i den nya svenska musiken. Hennes verk uppvisar en oavbrutet fängslande klangfantasi och stor tematisk bredd. Och en djup inlevelse i människans villkor”.

2020-2017 I urval:

 • Under arbete: Opera till gruppen Man Must Sing.
 • Brandnäva dubbelkonsert för Gävle Symfoniorkester med dirigent Christian Karlsen, Jacob Kellerman gitarr och Catharina Cheng violin. Uruppfördes i november 2019 i Gävle Konserthus.
 • Cdn The Love Trilogy med fyra uppmärksammade orkesterverk hade release 22 mars 2019 med fina recensioner bl a av Martin Nyström i DN. Länk: https://www.dn.se/kultur-noje/skivrecensioner/skivrecension-marie-samuelsson-paminner-om-karlekens-kraft/
 • New European Ensemble framförde Lufttrumma II under festivalen Svensk Musikvår 2019.
 • Lufttrumma III spelades på Schaubühne Lindenfels, Leipzig i Tyskland med MDR Sinfonieorchester och Kristjan Järvi som dirigent, 2018.
 • Eroseffekt och Solidaritet Kärlekstrilogi – nr. 3 spelades på två konserter av Tacoma Symphony Orchestra i Gig Harbor och Tacoma, USA med dirigenten Sarah Ioannides, 2018.
 • I horisonteruruppfördes på Svensk Musikvår med Trio Lindgård Rodrick Öquist, 2018.
 • Orkesterverket Afrodite – Fragment av SapfoKärlekstrilogi – nr. 1 spelades med Göteborgs symfoniorkester, dirigent Mei-Ann Chen och Katija Dragojevic mezzosopran, 2018.
 • Förnimmelser/Notionsframfördes på Museum of Modern Art av New Juilliard Ensemble med dirigent Joel Sachs inför 2000 personer, 2017.
 • Fem Årstiderför stråkorkester och ljudfil, med dikter av Mimmi Palm, uruppfördes på Östersjöfestivalen i Berwaldhallen och under Båstad Kammarmusikfestival och i Växjö, 2017.
 • Gehrmans förlag ger ut Marie Samuelssons orkester- och kammarmusik. Det är det mest omfattande samarbete någonsin som förlaget Gehrmans har med en kvinnlig tonsättare.
 • Marie Samuelsson invaldes i Kungl. Musikaliska Akademien 2005.

BIO 2019 Längre

Samuelsson har komponerat en lång rad verk, framförda på festivaler, konserter och i radio/TV av ensembler och orkestrar i Sverige och internationellt.
Under arbete 2019/20 komponeras en opera till kompaniet Man Must Sing. Brandnäva dubbelkonsert för Gävle Symfoniorkester med dirigent Christian Karlsen, Jacob Kellerman gitarr och Catharina Cheng violin  uruppfördes i november i Gävle Konserthus. Här länk till Dagens Nyheter recension Johanna Paulsson.

Cdn The Love Trilogy med fyra uppmärksammade orkesterverk hade release i mars med fina recensioner. Här länk till Martin Nyströms recension i DN .
Under festivalen Svensk Musikvår framförde New European Ensemble en ny instrumentsättning av Lufttrumma II och Sören Hermansson spelade I am are You? vid flera konserter.
Under 2018 framfördes Lufttrumma III i jan på Schaubühne Lindenfels, Leipzig i Tyskland med MDR Sinfonieorchester och Kristjan Järvi som dirigent. Eroseffekt och Solidaritet Kärlekstrilogi – nr. 3 spelades på två konserter i feb av Tacoma Symphony Orchestra i Gig Harbor och Tacoma, USA. Dirigenten Sarah Ioannides färdigställer också den tredje cdn Kärlekstrilogin på Daphne records med fyra av Samuelssons orkesterverk. I horisonter uruppfördes på Svensk Musikvår med Trio Lindgård Rodrick Öquist och orkesterverket Afrodite – Fragment av Sapfo, Kärlekstrilogi – nr. 1 spelades av Göteborgs symfoniorkester med dirigent Mei-Ann Chen och Katija Dragojevic mezzosopran 4 maj och 5 maj.
Under sommaren 2017 framfördes Förnimmelser/Notions på Museum of Modern Art av New Juilliard Ensemble med dirigent Joel Sachs för över 2000 personer. Fem Årstider för stråkorkester och ljudfil uruppfördes på Östersjöfestivalen, Berwaldhallen, under Båstad Kammarmusikfestival och i Växjö. Trion Elegiska Förnimmelser uruppfördes av Das Orchester.
Under 2015-16 komponerades Kärlekstrilogin för orkester, sammanlagt 40 min. musik. Sista stycket i trilogin uruppfördes av Nordic Chamber Orchestra, Eroseffekt och Solidaritet, Kärlekstrilogi – nr. 3. Den utgår från en artikel av Katsiaficas om hur Eroseffekten integrerar emotion och rationalitet in i kollektiva sociala rörelser. Den första delen i trilogin; Afrodite – Fragment av Sapfo, Kärlekstrilogi – nr. 1, uruppfördes 2016 av Sveriges Radios Symfoniorkester med dirigent Daniel Blendulf. Afrodite, som fick mycket fina recensioner, är tillägnad den erotiska kärleken, med bl a ett helt nytt fragment av Sapfo upptäckt 2014, i färsk översättning av Jesper Svenbro: Kypris-dikten. Del två, Ett nytt barn avoändlighetKärlekstrilogi – nr 2, klarinettkonsert, fokuserar på kärleken till barnet efter Göran Sonnevis strof. Den möttes med jubel på Malmö Live med MSO, Johnny Teyssier på klarinett och dirigent Marc Soustrot samma år. Till festivalinvigningen på Hesselby slotts kammarmusikfestival 2016 skrev Samuelsson en septett för stråkar och blåsare. Hennes Förnimmelser för tre blåsare och fyra stråkar fick världspremiär i mars 2016.
2014 släpptes det 2a cd-tonsättarporträttetet Solgudinnan på egen etikett Myran Prod. Sången Varför skulle jag inte tro på kärleken? med text av Magnus William-Olsson, uruppfördes på festivalen Sound of Stockholm. Sommaren 2013 spelades den positivt uppmärksammade helaftonsoperan Jorun orm i öga på Vadstena operan. Libretto av Kerstin Ekman, regi av Helena Röhr och dirigent var David Björkman.
I november 2011 utsågs Samuelsson till Kungl. Akademiens pristagare av Tonsättarpris till Bo Wallners minne och 2016 tilldelades hon Ingvar Lidholm-priset med motiveringen: ”Hon är en starkt personlig röst i den nya svenska musiken. Hennes verk uppvisar en oavbrutet fängslande klangfantasi och stor tematisk bredd. Och en djup inlevelse i människans villkor”.

Marie Samuelsson studerade komposition på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1987-95, för Sven-David Sandström, Daniel Börtz och Pär Lindgren och tog lektioner för George Benjamin i Paris. År 2001 gick hon månadskursen i datorbaserad komposition för professionella tonsättare på Ircam i Paris, Stage d’été.
 Hon har haft en mängd förtroendeuppdrag i musiklivet samt arbetar halvtid som lektor i komposition på KMH.
Gehrmans förlag ger ut Marie Samuelssons orkester- och kammarmusik. Det är det mest omfattande samarbetet någonsin som förlaget Gehrmans har med en kvinnlig tonsättare.

Lång
BIO 2019

Samuelsson har komponerat en lång rad verk, framförda på festivaler, konserter och i radio/TV av ensembler och orkestrar i Sverige och internationellt.Under arbete 2019 är Brandnäva dubbelkonsert för Gävle Symfoniorkester med dirigent Christian Karlsen, Jacob Kellerman gitarr och Catharina Cheng violin med uruppförande i november i Gävle Konserthus. Cdn The Love Trilogy med fyra uppmärksammade orkesterverk hade release i mars med fina recensioner. Här länk till Martin Nyströms recension i DN .
Under festivalen Svensk Musikvår framförde New European Ensemble en ny instrumentsättning av Lufttrumma II och Sören Hermansson spelade I am are You? vid flera konserter
Under 2018 spelades Lufttrumma III i jan på Schaubühne Lindenfels, Leipzig i Tyskland med MDR Sinfonieorchester och Kristjan Järvi som dirigent.
Eroseffekt och Solidaritet Kärlekstrilogi – nr. 3 spelades på två konserter i feb av Tacoma Symphony Orchestra i Gig Harbor och Tacoma, USA. Dirigenten Sarah Ioannides färdigställer också den tredje cdn Kärlekstrilogin på Daphne records med fyra av Samuelssons orkesterverk.
I horisonter uruppförs på Svensk Musikvår med Trio Lindgård Rodrick Öquist
och orkesterverket Afrodite – Fragment av Sapfo, Kärlekstrilogi – nr. 1 spelas nu med Göteborgs symfoniorkester, dirigent Mei-Ann Chen och Katija Dragojevic mezzosopran 4 maj och 5 maj.
Under sommaren 2017 framfördes Förnimmelser/Notions på Museum of Modern Art av New Juilliard Ensemble med dirigent Joel Sachs. Fem Årstider för stråkorkester och ljudfil uruppfördes på Östersjöfestivalen, Berwaldhallen och under Båstad Kammarmusikfestival och i Växjö. Trion Elegiska Förnimmelser uruppfördes av Das Orchester. Under 2015-16 komponerades Kärlekstrilogin för orkester, sammanlagt 40 min. musik. Sista stycket i trilogin uruppfördes av Nordic Chamber Orchestra, Eroseffekt och Solidaritet, Kärlekstrilogi – nr. 3. Den utgår från en artikel av Katsiaficas om hur Eroseffekten integrerar emotion och rationalitet in i kollektiva sociala rörelser. Den första delen i trilogin; Afrodite – Fragment av Sapfo, Kärlekstrilogi – nr. 1, uruppfördes mars 2016 av Sveriges Radios Symfoniorkester med dirigent Daniel Blendulf. Afrodite, som fick mycket fina recensioner, är tillägnad den erotiska kärleken, med bl a ett helt nytt fragment av Sapfo upptäckt 2014, i färsk översättning av Jesper Svenbro: Kypris-dikten. Del två, Ett nytt barn av oändlighetKärlekstrilogi – nr 2, klarinettkonsert, fokuserar på kärleken till barnet efter Göran Sonnevis strof. Den möttes med jubel på Malmö Live med MSO, Johnny Teyssier på klarinett och dirigent Marc Soustrot. Till festivalinvigningen på Hesselby slotts kammarmusikfestival 2016 skrev Samuelsson en septett för stråkar och blåsare. Hennes Förnimmelser för tre blåsare och fyra stråkar fick världspremiär i mars 2016.
2014 släpptes det 2a cd-tonsättarporträttetet Solgudinnan på egen etikett Myran Prod. Sången Varför skulle jag inte tro på kärleken? med text av Magnus William-Olsson, uruppfördes på festivalen Sound of Stockholm. Sommaren 2013 spelades den positivt uppmärksammade helaftonsoperan Jorun orm i öga på Vadstena operan. Libretto av Kerstin Ekman, regi av Helena Röhr och dirigent var David Björkman.
Bland övriga orkesterverk kan nämnas: Hornet i blåsten uruppfört med Blåsarsymfonikerna och Sören Hermansson. Flygande linjer och dån med uruppförande av Snyko och senast framförd av Helsingborgs symfoniorkester 2010. Lufttrumma III uruppfördes av Sveriges Radios Symfoniorkester och framfördes av Norrköping Symfoniorkester 2010 för ca 7000 ungdomar och vuxna, i Gävle orkester samt i Göteborgs Symfoniorkester sommaren 2010.
Singla beställdes till festivalen i Stockholms Konserthus 2007 och spelades igen 2015. Fear and Hope har ett citat av Aung San Suu Kyi som viskas av orkestern “Once democracy is restored we will still be struggling for the preservation of democracy.”. Det komponerades till Orkester Norden med turné i Europa 2006, bl a i Berlin och i München, och Bastet Solgudinnan – Violinkonsert som solisten Anna Lindal spelat med flera orkestrar tex. med den filharmoniska Helsingfors Stads Orkester under Nordiska Musikdagarna.
År 2007 tillägnade Stockholms Konserthus Filharmoniska orkester Marie Samuelsson en fyra dagars tonsättarfestival då nitton av hennes verk framfördes. 2005 invaldes hon i Kungl. Musikaliska Akademien och var mellan 2013-2014 vice preses, samt under denna tid vikarierande preses tillsammans med Susanne Rydén. Samuelsson avslutade det uppdraget p g a att arbetstiden inte räckte till kompositionsarbetet med den stora kärlekstrilogin för orkester.
Några viktiga kammarmusikverk är: Fantasia i cirkel 2011 med Pärlor för svin ensemble och I vargens öga och Signal som framförs över världen samt Sorgestråk till Caput Ensemble (Is) med uruppförande under festivalen Nordiska Musikdagarna 2006.
Samuelsson har också samarbetat med poeten Magnus William-Olsson i flera andra verk där utgångspunkten har varit textens förhållande till röst och sång; det musikdramatiska Talkörer i en scenisk och en radioegen version, körverket Den Natten, radioverket Dig Speglad samt i I am – Are You? för horn och band som framförts av Sören Hermansson på många platser världen över.
Samuelssons musik har blivit karakteriserad som både direkt fysisk och som ”musik med starka poetiska uttryck” och ”med ett ständigt närvarande klangligt och rytmiskt flöde”.
Hon har i olika sammanhang hållit seminarier om sitt komponerande, undervisat som gästprofessor i komposition på Kungl. Musikhögskolan 2008-2009, samt är numera anställd som lektor i komposition på halvtid vid Kungl. Musikhögskolan sedan hösten 2015.
Samuelsson har under åren haft och har en mycket lång rad förtroendeposter och uppdrag i musiklivet. Hon har skrivit artiklar, varit redaktör för Nutida Musik och Tonsättaren (fst) samt programledare för Nya Timmen SRP2. 
Vid sidan av sitt komponerande har hon genom ett intresse för samhället och humaniora 165 poäng på Stockholms Universitet i musikvetenskap, praktisk filosofi, psykologi, sociologi och juridik.
Recensioner citat från press: ”Marie Samuelssons underbara Fantasia i cirkel där klangerna blir mänskliga när de liksom talar med varandra runt en skälvande stillhet” (Martin  Nyström DN 2011). Ytterligare om Fantasia i cirkel …”Det är stramt, välkomponerat och framförallt personligt trots att det är befriat från specialeffekter.” (Andreas Engström Nutida Musik 3/2011-12). Om Konserthusfestivalen skrevs bl a: “Attraktivt tonspråk fyller årets konserter” (Sofia Nyblom DN 2007) och om  violinkonserten skrevs Bastet Solgudinnan – Violinkonsert borde spridas över världen” …”Samuelssons violinkonsert är hennes hittills viktigaste verk, och Anna Lindals insats kan inte lovordas nog” (Thomas Anderberg DN 2005). “Det är som att förankra en rymd-Ligeti i sand, eller nåt.” (Hanna Höglund Expr. 2007) Flera recensenter har kallat henne en av Sveriges mest betydande tonsättare.  Cdn Solgudinnan fick högsta betyg i flera stora tidningar som DN och pris av tidskriften Nutida Musiks jury som en av årets bästa cds. Cdn Air Drum släpptes år 2003 och fick lysande kritik i Grammophone samt blev topplistplacerad i DN och i Hi Fi musik.
I november 2011 utsågs Samuelsson till Kungl. Akademiens pristagare av Tonsättarpris till Bo Wallners minne och 2016 tilldelades hon Ingvar Lidholm-priset.
Gehrmans förlag ger ut Marie Samuelssons orkester- och kammarmusik. Det är det mest omfattande samarbetet någonsin som förlaget Gehrmans har med en kvinnlig tonsättare.

Marie Samuelsson studerade komposition på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1987-95, för Sven-David Sandström, Daniel Börtz och Pär Lindgren och tog lektioner för George Benjamin i Paris. År 2001 gick hon månadskursen i datorbaserad komposition för professionella tonsättare på Ircam i Paris, Stage d’été.
 Hon har haft en mängd förtroendeuppdrag i musiklivet samt arbetar halvtid som lektor i komposition på KMH.